Temadag: Gör rum för Godly Play

Måndag den 14 mars 2016 anordnas en dag i Linköping för dig som håller på med Godly Play och som vill gå djupare och upptäcka mer om Godly Play tillsammans med andra.

Temat för dagen är: Gör rum för Godly Play – hur skapar vi plats och utrymme för andlig växt på flera plan?

I samband med Fördjupningsdagen hålls även årsmöte för Nätverket för Godly Play i Sverige.

 

Medverkande

Kerstin Forsberg, montessoripedagog och Jenny Sjögreen, Godly Play–utbildare, som tillsammans med delar av styrelsen för Nätverket Godly Play i Sverige och projektgruppen för ”Make Room for Godly Play” leder dagen.

 

Plats

Gamla Domprostgården, Storgatan 47 i Linköping

 

Program – måndag 14 mars 2016  

09.30  Välkommen, kaffe
10.00  En hel Godly Play-session med samtal om berättelsen
12.15  Lunchbuffé med mingel i Godly Play-rummet
13.30 Make Room for Godly Play
Dialog och samtal med Kerstin Forsberg, montessoripedagog, Jenny Sjögreen Godly Play utbildare och delar av projektgruppen kring ”Make room for Godly Play” i Linköping.
15.00 Kaffe
15.30 Tid för samtal kring brinnande frågor
16.00 Årsmöte
17.00 Avslutning

 

Anmälan

Robert Svantesson robert.svantesson@sensus.se
Ange namn och postadress och eventuell allergi och behov av specialkost.

 

Kostnad

  • 500 kr, om församlingen betalar. Och kom då ihåg faktureringsadress
  • 300 kr om du står för kostnaden privat. Sätt då in summan på Sensus bankgiro 163-4963. Märk inbetalningen med ditt namn + Godly Play mars 2016.

 

För frågor om program

Hör av dig till ordförande Elin Rundh Dapo elin.rundh.dapo@svenskakyrkan.se

 

Arrangörer

Nätverket för Godly Play i Sverige tillsammans med Linköpings stift och Sensus